Reklamačný formulár

Reklamačný formulár pre zákazníkov stránky homeoshop.eu, prevádzkovanej spoločnosťou KAYK, s.r.o., Veternicova 3113/13, 841 05 Bratislava, Tel.: +421 905 385949, Email:homeoshopeu@gmail.com, IČO: 51169142, DIČ: 2120614584, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 123354/B.

Kupujúci

Meno a priezvisko: ……………………………………………..

Adresa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefón: …………………………………………. Email: …………………………………

Týmto u Vás reklamujem dole uvedený tovar s popisom závady / závad.

Tovar som zakúpil/zakúpila cez e-shop: ……………………………………………………………………………………….

Číslo dokladu (faktúry): ……………………………….. Dátum vystavenia: …………………………….

Reklamovaný tovar: ………………………………………………………………………………………………………………….

Popis vady, predmet reklamácie: ………………………………………………………………………………………………..

Navrhujem, aby moja reklamácia bola vybavená nasledovným spôsobom (návrh zakrúžkovať):

výmenou tovaru *** opravou tovaru *** vrátením peňazí *** zľavou z kúpnej ceny *** iné:

IBAN a SWIFT:

V ………………………………. dňa ……………………………..

________________________

Podpis zákazníka

Prílohy: